ACC PUBG Mobile #8


  • Số Skin: Trên 30 skin súng các loại
  • Trang Phục: Trên 300 trang phục
  • Rank: Chí Tôn s9
  • Thông tin mô tả tài khoản: ACC Chơi từ mùa 2 rất nhiều trang phục cổ :D