• Máy Chủ : sea games (singapore)
  • Skin : only phantom oni (full)
  • Tướng : full agents
  • Level: level tướng kha khá full
  • Thông tin mô tả tài khoản: Như mô tả :D Ai mua có thể chuyển khoản(momo,bank) nếu có thể nhé :L