ACC PUBG Mobile #65


  • Số Skin: Không nhớ
  • Trang Phục: 51
  • Rank: Vàng
  • Thông tin mô tả tài khoản: Acc VNG Liên kết GameCenter + dư