• Máy Chủ : SEA (singapore)
  • Skin : như trong hình
  • Tướng : thiếu 4 tướng
  • Level: chưa cày level tướng
  • Thông tin mô tả tài khoản: còn dư 2750 vp cho ai mua battepass mùa kế tiếp hoặc unlock full tướng