ACC PUBG Mobile #54


  • Số Skin: Vô biên
  • Trang Phục: Nhiều lắm
  • Rank: Mới riset mùa !
  • Thông tin mô tả tài khoản: Đặt biệt : dư 792 UC vs 2.402 G Mình chụp dc 1 số ảnh M.n xem đỡ còn nhưng hết chỗ ghép !