ACC PUBG Mobile #50


  • Số Skin: 38
  • Trang Phục: 46
  • Rank: Kim cương
  • Thông tin mô tả tài khoản: Skill mũ ba lo nhiều trang phục đẹp