ACC PUBG Mobile #49


  • Số Skin: 80
  • Trang Phục: Trên 400
  • Rank: Hiện tại rank ACE
  • Thông tin mô tả tài khoản: M4 Hề lv6 acc chơi từ mùa 3 full RP từ mùa 3 - 13 ( trừ mùa 7 và 13 ) do nghỉ game k làm nv Khung chí tôn mùa : 6 - 8 -12