ACC PUBG Mobile #47


  • Số Skin: M4 Băng LV7, M4 Hề Lv6, và hơn 100 skin súng
  • Trang Phục: Hơn 200 skin áo quần
  • Rank: Rank conque từ mùa 1 đến mùa 7
  • Thông tin mô tả tài khoản: Tài khoản làm video kkk