ACC PUBG Mobile #43


  • Số Skin: Xem ở ảnh
  • Trang Phục: Xem ở ảnh
  • Rank: Quán quân
  • Thông tin mô tả tài khoản: Bản hàn , đăng nhập bằng twitter