ACC Liên Quân #41


  • Tướng: 65
  • Trang phục: 89
  • Điểm ngọc: 90
  • Rank: Tinh anh V
  • Vàng: 10800
  • Thông tin mô tả tài khoản: Nak siêu việt3.murad siêu việt.yorn long thần soái.15 bảng ngọc full90........và 1số skin trong sổ sứ mệnh