ACC Call of Duty Mobile #38


  • Số Súng Tím: 7
  • Số Súng Xanh: 27
  • Phiên Bản: Singapore
  • Thông tin mô tả tài khoản: Acc server Sing, đăng nhập fake ip lần đầu. Acc có thể đổi được sđt và gmail. đã đăng ký CMT (có thể cung cấp ảnh CMT nếu sau này cần đến)