ACC Liên Quân #36


  • Tướng: 53
  • Trang phục: 66
  • Điểm ngọc: 90
  • Rank: Kim cương 5
  • Vàng: 7160
  • Thông tin mô tả tài khoản: Có nak aic mu sv