• Số Skin: 0
  • Trang Phục: 0
  • Rank: 0
  • Thông tin mô tả tài khoản: Tài Khoản không có gì ngoài 45m UC