ACC PUBG Mobile #16


  • Số Skin: 19
  • Trang Phục: 15
  • Rank: Vàng
  • Thông tin mô tả tài khoản: Rank Vàng.Trang phục15.Skin19